. Lời bài hát chúng ta là anh em | Học tiếng trung bài chúng ta là anh em ~ Networking, Programming Blog, LOGISTICS JOBS

Saturday, March 2, 2019

Lời bài hát chúng ta là anh em | Học tiếng trung bài chúng ta là anh em


on 7:41 PM

Chờ mờ tua nén tớ xung ti Ùa sây bí ùa cầng nèo chi ni Thài tùa thài tua bu rung y Mô binh lờ suây yê hờ pi chí Sừ chiền choàn diến chí cua chi Chừa sần hâu bú sàn tợ iên xi Chừa in uây ùa mân hái chai Xìn liều chai uyến ti Chang khai sầu xúy yao Tua ta tơ dùng xuy Chờ bình then nì ua y chì châng chì Câng lù luy chi uấy lơ Ủa mân xăng yáo tợ mính thiên Hào hao tơ chớ phân chinh hào hào châng xi Ùa mân bu ỳ eng Mấy cưa rần tâu yếu bu thúng tợ chính yi Ua mần chai chớ nì Chai chờ ni tấng ni Ùa mân bu ỳ eng Xuấy ren huầy chình ní bú thúng tợ sờ chì Ùa mần tâu xí oàng nai sấng hài nầng seng yi

0 comments:

Post a Comment