Removing Saved Credentials from Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 - IT VIET

Technology Hardware & Solution Provider

Monday, September 22, 2014

Removing Saved Credentials from Windows XP, Windows Vista, or Windows 7

Bài viết này hướng dẫn các bạn loại bỏ thông tin chứng thực trên Windows XP, Windows VisTa hoặc Windows 7

- Điều này chỉ sảy ra khi bạn sử dụng username và password của bạn để truy cập vào các các tài nguyên mạng.Hoặc truy cập vào một tài nguyên trên mạng của người khác và bạn check vào mục  "Remember my password" trên check box.

- Ok, do đó bạn muốn loại bỏ mật khẩu, nhưng làm thế nào. Đơn giản, chỉ cần làm theo những hướng dẫn đơn giản để xem tất cả các mật khẩu mà bạn đã lưu trữ trên máy tính của bạn:

Để loại bỏ thông tin chứng thực bạn làm theo các bước sau :

1. Click Start and select Run
2. In the Open field type "rundll32.exe keymgr.dll, KRShowKeyMgr"3. Once the Stored Usernames and Passwords interface opens you can select any of the entries and select Properties to view the existing information

4. To remove a saved password you can select one of the entries and select Remove. A confirmation screen will appear. Click on OK and the account will be removed
5. You can add additional saved passwords as well by clicking on the Add button and entering the appropriate information
6. Repeat the steps above as needed to add, remove or edit saved passwords
7. When you are done using the interface click the Close button


Đây là một cách tuyệt vời để xem, trong khi làm việc trên máy tính, bạn đã vô tình lưu thông tin của bạn, như bất kỳ sự kết hợp tên người dùng / mật khẩu trong danh sách này sẽ tồn tại khi khởi động lại, và vẫn còn có sẵn.

Related Posts :


How to fix office activation licence issue / How to fix Office 365 /2016 “Activation” or “Unlicensed Product” ProblemsNo comments:

Post a Comment