Hướng dẫn recovery password cho Router Cisco - IT VIET

Technology Hardware & Solution Provider

Sunday, September 7, 2014

Hướng dẫn recovery password cho Router Cisco


Trường hợp quên password
Khi khởi động lại Router, không thể xuống được mode privileged do không nhớ password enable.
Không vào được usermode do không nhớ password console
Cách giải quyết
Tắt điện nguồn của Router.
Chờ 5s mở điện nguồn của Router.
Bấm tổ hợp phím ctrl+break để đưa Router vào chế độ Rommon (hệ điều hành phụ nằm trên ROM)
Ngay tại dấu nhắc, câu lệnh
Confreg 0x2142
Lưu ý gõ câu lệnh chính xác, gõ sai enter xuống dòng gõ lại, không dùng phím Backspace.
Sau đó gõ lệnh
Reset
Thanh ghi cấu hình
Trên Router có một giá trị gọi là Configuration-register (Thanh ghi cấu hình)
Thanh ghi cấu hình gồm những giá trị chính sau đây:
0x2100: Đưa Router vào thẳng ROMMON mặc dù có hệ điều hành chính.
0x2142: Router boot lên nhưng không load file cấu hình ở NVRAM.
0x2102: Router boot lên theo quy trình bình thường.
Cách giải quyết
Lúc này Router sẽ boot lên cấu hình rỗng.
Nhưng file cấu hình vẫn còn tồn tại trong NVRAM.
Đến thời điểm này có 2 trường hợp xảy ra:
Trường hợp 1: Sửa lại password  nhưng vẫn giữ nguyên cấu hình lúc trước.
Đưa Router vào privileged mode, dùng câu lệnh sau:
#Copy start run
Để kéo cấu hình từ NVRAM lên RAM
Sau đó sửa lại các password cần thiết.
Ví dụ: enable pass 123 để đè lên pass cũ đã quên.
Vào mode Config gõ câu lệnh:
 Config-register 0x2102
Để đưa Router trở lại chế độ bình thường trong lần boot kế tiếp.
Trở lại mode Privileged gõ lệnh:
Copy run start để lưu lại cấu hình
Reload để khởi động lại Router.
Trường hợp 2:
Muốn xóa luôn cấu hình.
Vào mode privileged gõ lệnh:
erase startup-config
Vào mode config gõ lệnh:
Config-register 0x2102
Quay trở lại Privileged gõ lệnh:
Reload
Để xem thanh ghi cấu hình hiện tại của Router dùng câu lệnh:
#show version
Xem dòng cuối cùng.

Buy YouTube Views – Instant Delivery!

Muaviewstube  Provides YouTube Views to your desired Video. our services will make you Trend!.                                                                                              

Buy Instant YouTube Views, Subscribers & Likes

- Buy Youtube Views Cheap and Fast - 1000 for $0.6

Buy Cheap YouTube Views - Get Cheap Views
 Buy Views Youtube

Add Funds
PayPal:
PayPal Auto Payment is disabled for recently registered users.
If you wish to use PayPal as your preferred method of payment, please send us directly a PayPal FNF payment (Min. 20$) to the email below and open a new ticket with your PayPal email, Transaction ID and amount sent.
PayPal Email: lbviet93@gmail.com
PS: We might ask you for more info before Enabling PayPal Auto Payment.No comments:

Post a Comment