Các câu lệnh cấu hình căn bản tren Router Cisco - IT VIET

Technology Hardware & Solution Provider

Sunday, September 7, 2014

Các câu lệnh cấu hình căn bản tren Router Cisco


Xem trên Router có những interface nào
#show ip interface brief
Nếu thấy tên Ethernet: cổng đó có tốc độ 10Mbps
Nếu thấy tên FastEthernet: 100Mbps

0/0 hay 0/1 theo thứ tự là slot/port
Các trạng thái khi show ip int brief
Cột status báo Administratively down có nghĩa là cổng này đang bị shutdown.
Down: lưu ý đến dây cắm, những thứ liên quan đến vật lý
Cột protocol báo down: chú ý đến giao thức chạy trên interface đó có giống nhau không, có cấp clock rate chưa,
Cách gán địa chỉ IP cho interface:
(config)#interface f0/1
(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
(config-if)#no shutdown 
Lưu ý về Router
Mỗi interface của Router là 1 broadcast domain, do đó các interface của router phải khác lớp mạng nhau.
Router không forward gói tin local broadcast
  Local broadcast : 255.255.255.255
  Directed broadcast: 192.168.1.255
Cabling
Hiện nay trong mạng ethernet được sử dụng phổ biến nhất là cáp twist-pair. Cáp bao gồm 8 sợi nhỏ bên trong và được xoắn thành 4 cặp.
Vị trí sắp xếp 8 sợi trên được chia làm 2 chuẩn A và B
Chuẩn A: Txl  xl  Tc  xd  Txd  c Tn n
Chuẩn B: Tc  c  Txl  xd Txd  xl Tn n
Từ 2 chuẩn A và B cáp twist-pair sẽ có 2 loại là:
Cáp thẳng: A-A hoặc B-B
Cáp chéo: A-B
Về cách sử dụng cáp thẳng hoặc cáp chéo:
Group 1: hub switch
Group 2: còn lại
Cùng group cáp chéo
Khác group cáp thẳng.
Cấu hình telnet
(config)#line vty 0 4
(config-line)#password 123
(config-line)#login
(config)#enable password 123
Câu lệnh liên quan

#show users : xem ai đang telnet vào router mình
#clear line /No/ : hủy phiên telnet vào mình
#show sessions: xem mình telnet đi đâu
#disconnect /No/ : tự hủy kết nối của chính mình
#Ctrl+shift+6, x : quay về router của mình nhưng không ngắt kết nối.
#resume /No/: quay trở lại router mình telnet.
CDP (Cisco Discovery Protocol)
Đây là giao thức riêng của Cisco, chỉ có những sản phẩm của Cisco mới chạy được giao thức này với nhau.
Giao thức này dùng để thu thập thông tin của neighbor, kiểm tra kết nối layer 2.
Gói tin CDP sẽ gởi theo chu kỳ 60s thời gian chờ là 180s. Nếu vượt quá 180s thì neighbor đó coi như không tồn tại 
#show cdp neighbor
#show cdp neighbor detail (xem được IP của neighbor)
#show cdp  entry *
Local port là port của mình
Port-ID là port của neighbor 
Backup file cấu hình và IOS
Chuẩn bị phần mềm tftpd32 trên PC.
PC và Router ping được nhau
Cấu hình tftpd32:
Current directory: nơi lưu trữ file backup
Server interface: địa chỉ IP của PC nối với router
Cấu hình
Backup file cấu hình:
#copy startup-config: tftp:
Khai báo IP của PC
Backup IOS
#show flash:
Copy tên IOS
#copy flash: tftp:
Paste tên IOS
Khai báo IP của PCNo comments:

Post a Comment